Ön a kosárba helyezett egy terméket!

You must sign in or register with us to continue with your purchase

Sign in

If you have bought from us before please sign in here to purchase

Belépés

Join up now

Signing up is free and easy! please fill out your details your registration will happen automatically as you checkout. Don't forget to use your details to login with next time!

Regisztráció és megrendelés »
Username
Password
Sign in
Username
PasswordAdatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat a nor-oil.hu weboldalához

Adatvédelmi Irányelvek

A www.nor-oil.hu weboldal látogatójának (továbbiakban: Felhasználó) személyes jogait és magánszféráját maradéktalanul tiszteletben tartja. Jelen összefoglaló célja annak ismertetése, hogy melyek azok az információk és adatok, amelyeket a www.nor-oil.hu a weboldalon keresztül lehetőség szerint gyűjt, és hogy ezek az információk, adatok miként kerülhetnek felhasználásra.

Személyes adatok kezelése

A www.nor-oil.hu az adatok gyűjtése, kezelése illetve felhasználása során a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint minden egyéb vonatkozó jogszabály és nemzetközi ajánlás rendelkezéseit figyelembe véve jár el. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A Felhasználó a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a weblapon történő regisztrációval, az e-mailcím, vezeték és keresztnév önkéntes megadásával adja meg.

E-mailcím, vezeték és keresztnév kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz a Felhasználó önkéntesen hozzájárul. Amennyiben Felhasználó nem szeretné megadni e-mailcímét, vezeték nevét és keresztnevét, illetve nem szeretne hozzájárulni a szabályzat elfogadásához, akkor a hozzájárulást megtagadhatja.

A fentiek szerinti adatkezelés során tudomásunkra jutó e-mailcímeket, vezeték és keresztneveket a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat nem adjuk át harmadik fél részére, és minden törvényes eszközzel törekszünk védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A www.nor-oil.hu személyes adatot, vagy meghatározott személlyel kapcsolatba hozható adatot (e-mail cím, vezeték és keresztnév továbbiakban: személyes adat) csak abban az esetben gyűjt, ha azokat önként adta meg. A weboldalon kizárólag a 18. életévét betöltött személy iratkozhat fel hírlevélre. Amennyiben nem kívánja, hogy személyes adatait felhasználjuk, kérem, tartózkodjon azok bármilyen módon történő átadásától. Abban az esetben, ha a Felhasználó megosztotta velünk személyes adatait és nincs másképp feltüntetve, a következő módokon használhatjuk fel azokat kizárólag a hírlevél küldéssel összefüggésben:

  • gyűjtjük, tároljuk és feldolgozzuk az információt,
  • www.nor-oil.hu kapcsolatba lép a Felhasználóval,

www.nor-oil.hu .tevékenységének támogatására, és az ehhez kapcsolódó promóciós célokra (hírlevél küldésére, ajándékakciókon való részvételre, termékek ajánlására) történő felhasználása érdekében kerül sor.

  • sem most, sem a jövőben nem fogjuk az Ön személyes adatait eladni, bérbe adni.

Awww.nor-oil.hu .kizárólag cégen belül továbbítja a Felhasználók adatait. Az érintett hírlevél regisztráció során a www.nor-oil.hu részére megadott személyes adatoknak– a jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban meghatározott célból történő – továbbításához a Résztvevő kifejezetten hozzájárul.

Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a weboldalon történő hírlevél regisztrációval kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőktől nem kéri.

Jogok és érvényesítésük, adattörlési és módosítási kérelmek

A Felhasználó tájékoztatást kérhet a www.nor-oil.hu által kezelt, illetve feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül a Felhasználó rendelkezésére bocsátjuk.

A Felhasználó a Regisztráció során felmerülő adatkezeléssel, adatnyilvántartással kapcsolatos bejelentéseiket, panaszaikat közvetlenül a www.nor-oil.hu .-nek küldhetik el.

Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tiltakozásait, kérelmeit Társaságunknál szóban vagy írásban jelenthetik be az alábbi elérhetőségeken a biztosító adatvédelmi felelősének címezve:

Székhely:  1134 Budapest Janicsár utca 9.

Levelezési cím: 1134 Budapest Lehel út 17. B.C. IV/1.

Telefon: +36707716363

E-mail cím: noroilomega3@gmail.com

Web: www.nor-oil.hu

Amennyiben nem kívánja, hogy www.nor-oil.hu a továbbiakban ajánlataival megkeresse, a noroilomega3@gmail.com.-n keresztül, illetve az 1134 Budapest Lehel út 17.B.C. IV/1. postai címre küldött levelével korlátozásmentesen leiratkozhat.

Amennyiben a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy a személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi panaszát, kérelmét Társaságunknál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postai levelezési cím: 530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: www.naih.hu

A Felhasználó a személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.

Automatikusan rögzített anonim adatok

Mikor a Felhasználó erre weboldalra látogat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus gyűjtésére, melyekből a Felhasználó személye nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal neve, mely Felhasználót erre a weboldalra irányította vagy a Felhasználó által használt böngésző típusa. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt számunkra a weboldalunk látogatói által preferált keresési szokások felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek felhasználásra, amelyek alapján kutatásokat végezhetünk a Felhasználó demográfiai adataival, illetve érdeklődésével kapcsolatban. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből a Felhasználó személye nem azonosítható, nem minősülnek az Infotv. szerinti személyes adatnak.

A Felhasználó gépén automatikusan elhelyezett információ, a cookie-k és a web beacon-ok a weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatók, mint például a Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett.

Amikor Felhasználó weboldalunkat meglátogatja, automatikusan elhelyezhetünk a számítógépén információt. Ez egy ún. cookie file vagy hasonló formátum, ami sok segítséget nyújthat. Például a cookie segítségével személyre szabhatjuk oldalunkat és még változatosabb Felhasználói élményt tudunk nyújtani, hogy a weboldal még inkább megfeleljen elvárásainak, igényeinek.

A legtöbb böngészőben a Felhasználó beállíthatja, hogy webes keresője elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse Felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük, használja keresője “Segítség” menüjét a cookie-k beállításainak módosításához.

Az IP cím egy egyedi szám, amely lehetővé teszi a Felhasználó internethez való kapcsolódásának észlelését, a számítógép azonosítását. A weboldalra való belépéssel a Felhasználó számítógépének IP címét a honlap rögzíti és meghatározott ideig tárolja statisztikai célok, honlap fejlesztés érdekében.

Ez a weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon való regisztrációból származik, mint például promóciós e-mailek, elektronikus képeket tartalmazhatnak, melyek “web beacon” néven ismeretesek. A web beacon-ok a cookie-kkal összhangban működnek, és a következőkre használhatók fel:

  • számlálják a weboldal látogatóit;
  • figyelik, ha Felhasználó bármilyen tevékenységet végzett egy e-maillel kapcsolatban vagy rákattintott egy linkre;
  • megalapozzák, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok alapján a weboldal egyes részei;

Kapcsolatok

Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a weboldalra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a weboldalt, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon.

Jogi nyilatkozat

A weboldalon elérhető védjegyeket, lógókat, információkat awww.nor-oil.hu kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. A www.nor-oil.hu előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

www.nor-oil.hu fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi és jogi nyilatkozatot egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal.

A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatot az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

A weboldallal kapcsolatos bármilyen jogvita a magyar joghatóság, a magyar bíróságok illetékessége alá tartozik a magyar jogszabályok alapul vételével.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó

A személyes adatok kezelője:

  • cégnév: Uniexport Trade Kft
  • +36707716363
  • cím: 1134 Budapest Lehel út 17. B.C. IV..1